Minden vállalkozásnál előfordulhat, hogy az online pénztárgép meghibásodik. Kihez forduljunk és mik azok a teendők, amiket kötelezően meg kell tennünk, ha a baj megtörtént?

A NAV tájékoztatója szerint a pénztárgép meghibásodása esetén  az adóalany mentesül a nyugtaadási kötelezettség gépi teljesítése alól, feltéve, hogy nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a ezek lebonyolítása megoldható. A mentesülés kizárólag az érintett pénzátvételi helyen és a meghibásodástól a pénztárgép megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított tizenötödik napig érvényes. Amennyiben a nyugta kibocsátási kötelezettség teljesítésének feltételei helyreállnak, a mentesülés ennek időpontjáig érvényes. A javításig, vagy a cseregép biztosításáig tehát kézi kiállítás útján kell bizonylatot kibocsátani.

A pénztárgép szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani a javítás idejére, melynek időtartama a megjavított készülék visszaszolgáltatásáig, a javíthatatlan pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 8. napig, a nem javított gép visszaszolgáltatása esetén a pénztárgép más szerviz általi megjavításáig vagy e más szerviz által a biztosítandó cserepénztárgép átadásáig, de legfeljebb a pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 15. napig tart.

A nyugtaadás pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként a kézzel, valamint a cserepénztárgéppel bizonylatolt bevételt egy összegben, áfa gyűjtőnként rögzíteni kell, külön megjelöléssel vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett. A használat szempontjából nem releváns, ha az online adatkapcsolat átmenetileg szünetel, mivel a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége ennek hiányában is elvégzi a rögzített adatok tárolását, és a kapcsolat helyreálltakor azokat továbbítja a NAV szervere felé.

Fontos, hogy az adóalanyt sem az online pénztárgép meghibásodása, sem az adatkapcsolat átmeneti szünetelése kapcsán nem terheli bejelentési kötelezettség az adóhatóság felé!

Ha meghibásodik az online péztárgépe, keresse bátran cégünket, a Cassa Hungarica Kft.-t! Tájékozódjon weboldalunkon, a www.cassahungarica.hu webcímen! Kollégáink várják kérdéseit a +36-30-231-5864-es számon, vagy az info@cassahungarica.hu e-mail címen!